U potrazi za ljepotom sastav za srednju školu

U potrazi za ljepotom

Tragati za ljepotom možda se na prvi pogled čini besmislenim jer ljepota je apstraktan pojam, a tragati za nečim apstraktnim i nema baš mnogo smisla. Ljepota sama po sebi nema definicije. Ljepota je neopipljiva; ona je u nama, ali i izvan nas. Onaj tko ju hoće dosegnuti, mora ju osjećati tako da može tragati za njom na mjestima gdje je ima.

Čovjek oduvijek traga za ljepotom. Pokušava ju pronaći u umjetnosti, traži ju u književnosti, glazbi, kiparstvu, slikarstvu… Iako je ljepota sastavni, možda i jedini, dio umjetnosti, a ljepota je sama po sebi apstraktan pojam, onda je i umjetnost takođe apstraktna i ne može se sa sigurnošću reći je li nešto umjetnost. Za nekoga je umjetnost sve što postoji, cijeli je život velika umjetnost, dok drugi umjetnost traže u grčkim tragedijama, poeziji Charlesa Baudelairea ili Mozartovim skladbama.

No, treba postaviti pitanje tko je uopće odredio da su ti spomenuti ljudi umjetnici, tj. vrhunski tražitelji ljepote i da su njihova djela umjetnost. Tko je uopće odredio da njihova djela sadržavaju ljepotu i to onu kojoj čovjek treba težiti? Možda je Charles Baudelaire pokušao doseći ljepotu, no tko nam jamči da je uspio i što bi uopće trebalo biti lijepo u tome što on traži ljepotu?

Platon je tvrdio da je umjetnost najniža od svih djelatnosti jer je kopija kopije, tj. kopira našu stvarnost koja je takoñer kopija neke druge, bolje stvarnosti. No, Aristotel ga ispravlja i kaže da umjetnost ne pokazuje stvarnost nego mogućnost i mislim da je upravo u tome ljepota umjetnosti, ali i umjetnost ljepote – dočarati ono moguće. Moguće trebamo prvo tražiti u sebi samima jer začudili bismo se kad bismo samo znali koliko ljepote sadržavamo. Ako uspijemo pronaći ljepotu u sebi, onda se možemo ravnopravno nositi sa svim ljepotama svoga ili možda čak nekoga drugog svijeta.

Onda ćemo ljepotu pronaći u smijehu djeteta, zagrljaju prijatelja, Matoševoj poeziji, cvijetu pokraj puta, romanima Marcela Prousta, slikama običnoga uličnog slikara, Azrinim pjesmama, kiši ili suncu.

Ljepota je oko nas, otvorimo srca i živimo ljepotu!